Pripravujeme kompletnú technickú a ekonomickú dokumentáciu pre projekty superodpočtu

 

14 rokov

skúseností

100 projektov

vypracovaných každý rok

25

odborníkov

 

0 minút strávených písaním dokumentácie z vašej strany

Prečo Spolupracovať práve s nami?

1/ Nikdy nič nepíšete

Vytvoríme za vás všetku potrebnú dokumentáciu. Naša práca sa skladá z prípravy kompletnej technickej dokumentácie v rozsahu 20-30 strán textu pre každý projekt, kde detailne popíšeme všetky technické súvislosti. Rovnako pripravíme ekonomickú dokumentáciu vrátane vyčíslenia super odpočtu. Vy vyvíjate, my vám zaisťujeme dokumentáciu k financovaniu vašich projektov.

2/ Vieme, čo robíme

Za viac než 10 rokov nášho fungovania v oblasti odčítateľnej položky na výskum a vývoj v Českej republike sme nazbierali radu skúseností s rôznymi druhmi projektov v širokej škále oborov. Základom nášho tímu sú špecialisti technickej dokumentácie vzdelaní v technických, prírodovedných a IT oboroch. Disponujeme tiež skúseným ekonomickým tímom vedeným daňovým poradcom špecializovaným na oblasť výskumu a vývoja.

3/ Priamy kontakt a otvorenosť

Naša činnosť je založená na osobnom kontakte s klientom. Všetky kroky našej práce sú vám osobne vysvetlené, jednania sú základom pre tvorbu dokumentácie. Neschovávame sa pred zodpovednosťou. Na našom webu nájdete priamy kontakt na všetkých zodpovedných pracovníkov až po konateľa, ktorého môžete v prípade potreby osloviť.

4/ Garantujeme obhajobu projektu

Superodpočet so sebou nesie riziko kontroly štátnej správy (finančného úradu). Za svojou prácou si vždy stojíme a po celú dobu prípadnej kontroly vám poskytneme plnú súčinnosť. Svoje dielo si pred kontrolným orgánom obhájime. Výkon našej práce kryje poistenie profesijnej zodpovednosti.

5/ Nezaväzujete sa

Naše zmluvy nie sú časovo ohraničené a nenútia vás s nami spolupracovať po predom určenú dobu. Priebežne zaisťujeme vašu spätnú väzbu a operatívne riešime akúkoľvek vzniknutú situáciu. Pokiaľ s nami i napriek tomu nie ste spokojný a nedokážeme nájsť obojstranne akceptovateľné riešenie, naša zmluva vás k pokračovaniu spolupráce nenúti.

ČO JE SUPERODPOČET?

Superodpočet je základným nástrojom používaným k financovaniu podnikového výskumu či vývoja na Slovensku. Funguje na princípe tzv. dvojitého uplatnenia nákladov na výskum a vývoj (prvý krát v nákladoch, druhý krát v superodpočte).

Pri výpočte daní sa odčíta zo základu dane a jeho užitím vzniká tzv. upravený základ dane. Môžete si od základu dane odčítať náklady na výskum a vývoj vo výške 200 %, absolútna výška superodpočtu nie je limitovaná.

Výstupom superodpočtu musí byť produkt či proces prelomový pre vašu spoločnosť. Je tak celkom irelevantné, či daný produkt či proces existuje na trhu alebo či ním disponuje vaša konkurencia.

Aké náklady na výskum a vývoj môžu byť uplatnené?

Prostredníctvom superodpočtu ide uplatniť predovšetkým náklady na:

 • zamestnancov, ktorí sa podieľajú na projektoch výskumu a vývoja,
 • materiál pre výrobu prototypov a funkčných vzoriek,
 • režijných nákladov (energie),
 • odpisy zariadení potrebných pre realizáciu projektov výskumu a vývoja,
 • nákup služieb od vysokých škôl a výskumných inštitúcií

Kto môže daňový odpočet na výskum a vývoj využiť?

Superodpočet môže byť využívaný v malých lokálnych firmách i nadnárodných koncernoch. Výskum a vývoj je realizovaný vo väčšine priemyslových odvetví. Najčastejšie sa s ním možno stretnúť v:

 • rôznych oblastiach strojárstva,
 • IT,
 • chemickom priemysle,
 • textilnej výrobe,
 • potravinárstve,
 • elektro technickom priemysle,
 • metalurgii,
 • a mnohých ďalších.

Výskum a vývoj pre účely superodpočtu zďaleka nemusí byť (a väčšinou ani nie je) odbornou prácou v laboratóriu. V prípade, že prichádzate na trh s novými produktmi, výskum a vývoj pravdepodobne prebieha aj vo vašej výrobnej hale alebo konštrukčnej kancelárii. Posúdenie vašich projektov a ich súladu s náležitosťami daňového odpočtu na výskum a vývoj patrí k základom našej práce. Radi vám tak objasníme, či sú vaše projekty pre superodpočet vhodné.

10 rokov skúseností s projektovou dokumentáciou

Spoločnosť RESEA viac než 10 rokov pomáha firmám s financovaním výskumu a vývoja prostredníctvom odčítateľnej položky na výskum a vývoj, dotácií a investičných stimulov. Vyrástli sme v Českej republike, od roku 2019 sme rozšírili naše pôsobenie aj na Slovensko, kde pomáhame firmám v uplatňovaní superodpočtu v spolupráci s CARPATHIAN Tax & Accounting, s.r.o. Disponujeme skúseným česko-slovenským tímom v zložení približne 20 pracovníkov, ktorí sú schopní posúdiť relevanciu vášho projektu, pripraviť za vás všetku potrebnú technickú a ekonomickú dokumentáciu a v prípade kontroly projekt obhájiť.

Čo sme schopní zariadiť?

V rámci našej činnosti:

 • posúdime vhodnosť vašich projektov pre superodpočet,
 • identifikujeme všetky náklady a priradíme ich k jednotlivým projektom,
 • vypracujeme kompletnú potrebnú technickú a ekonomickú dokumentáciu
 • vyčíslime celkovú výšku superodpočtu pre dané účtovné obdobie,
 • v prípade kontroly finančného úradu projekt obhájime.

michal linhart

Ing. Michal Linhart 
daňový poradca

michal linhart

JUDr. Ing. Peter Varga
daňový poradca

2019-02-07120725dsc_1430s-_cut

Ing. Jakub Tománek
konateľ spoločnosti

dana-ullmannova

Dana Ullmannová
garant ekonomickej časti

Ako BUDE prebiehať spolupráca?

1. Vstupné posúdenie

Dorazia za vami naši špecialisti technickej dokumentácie a detailne s vami preberú vaše projekty výskumu a vývoja v technickej rovine. Výstupom vstupného posúdenia je odporučenie, z ktorého bude jasne vyplývať, či má zmysel vo vašej spoločnosti super odpočet naďalej riešiť.

2. Finančná a technická analýza

Naši špecialisti technickej dokumentácie vykonajú obsiahlu technickú analýzu projektu, v rámci ktorej definitívne overia jeho spôsobilosť pre superodpočet a následne pripravia všetku technickú dokumentáciu. V rámci finančnej analýzy za vami dorazí náš daňový poradca a preberie s vami všetky náklady vyhradené na projekty výskumu a vývoja.

3. Reálne vyčíslenie za účtovné obdobie

V tejto fáze spracujeme skutočne vynaložené náklady a preveríme ich s vaším účtovným oddelením. Po doplnení projektu o skutočné náklady bude vypočítaná reálna hodnota superodpočtu. Za toto vyčíslenie preberáme plnú zodpovednosť a prípadnú obhajobu pred správcom dane vykonáme za vás.

       

                   Mgr. Hana Chajdová
                 obchodný konzultant     

 

     +421 948 361 981
    chajdova@resea.cz 

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Google Maps 

 

 

 

košice

Hlavná 104, 040 01 Košice
Google Maps